ΝΕΑ /

Ραφομάταρα και μεταλλικά ράφια στη Κύπρο

Συμβουλές Ασφαλείας για Ραφοπάταρα

Όπως έχουμε δηλώσει σε ένα προηγούμενο άρθρο, τα ραφοπάταρα είναι οικονομικά-αποδοτικά, μη παρεμβατικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους στην Κύπρο.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διατηρηθεί η ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η πρώτη προτεραιότητά σας αν η βιομηχανία σας χρησιμοποιεί ραφοπάταρα. Πολλοί διαχειριστές αποθηκών δεν γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες ασφαλείας. Λάβετε υπόψη ότι εάν τραυματιστεί ένας εργαζόμενος, τότε αυτό θα σημαίνει κόστος τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την αποθήκη.

Τα ραφοπάταρα πρέπει να είναι προσπελάσιμα

Μην αφήνετε εμπόδια, προϊόντα ή τίποτα στο δρόμο ή τις σκάλες των ραφοπάταρων. Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στα μεταλλικά ράφια και κάθε εργαλείο πρέπει να βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Εκπαιδεύστε τους εργάτες να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τις σκάλες.

Ελέγξτε τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς κώδικες πυρκαγιάς, κινδύνου και ασφάλειας

Προσπαθήστε να βρείτε και να ακολουθήσετε τους κώδικες ασφαλείας που προτείνει η Κύπρος και η Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε σχετικά με τους εργαζόμενους, την αποθήκη, τα ραφοπάταρα κλπ. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε αυτούς τους κανόνες προκειμένου να προστατέψετε τους εργάτες σας από τυχόν βλάβες, μαζί με τα πατάρια, τα προϊόντα και την αποθήκη. Κάντε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει στην αποθήκη σας. Για παράδειγμα, τοποθετήστε νέα συστήματα ασφαλείας, όπως ένα συναγερμό πυρκαγιάς, ή αναδιοργανώστε τα προϊόντα σας στα μεταλλικά ράφια για να μειώσετε τις πιθανότητες κινδύνου.

Τοποθετήστε προστασίες πτώσης

Ανάλογα με το σχεδιασμό του χώρου και των ραφοπάταρων, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε προστασίες από πτώση σε εκτεθειμένες πλευρές ή σε πλευρές όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της φύσης του συγκεκριμένου σημείου. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε ασφαλείς τους εργάτες, τα προϊόντα και τον εξοπλισμό σας.

Χρησιμοποιήστε τα ραφοπάταρα με ιδιαίτερη προσοχή

Ακόμη και το ισχυρότερο ραφοπάταρο έχει ένα όριο στο τι μπορεί να κρατήσει. Χρησιμοποιήστε τα ραφοπάταρα με ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους χρήσης. Ελέγξτε το συνολικό βάρος που μπορεί να κρατήσει το ραφοπάταρο σας και προσπαθήστε να μην το ξεπεράσετε. Αν δείτε κάτι ανώμαλο, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσετε τους εργάτες ασφαλείς και καλέστε έναν ειδικό για να διαγνώσει την κατάσταση.

Αυτές είναι μόνο μερικές συμβουλές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να εξετάσετε στη Κύπρο.

Εάν θέλετε περισσότερες συμβουλές ασφάλειας, τότε βρείτε μας στη Λευκωσία. Μπορούμε να παραδώσουμε τις παραγγελίες σας σε όλη την Κύπρο.